Motor housing manufacturerMANUFACTURER
Hotline:0523-84265588/84261169
您的位置: HOME >CONTACT

Jiangsu Yufeng Electric Co., Ltd

Address: No. 008, lanniqiao North Street, Jingjiang City, Jiangsu Province

Tel: 0523-84265588, 84261169

Fax: 0523-84262368

Email: jun.xia@jjxiali.com